Какво е FIRST LEGO League Junior?

FLL Junior се фокусира върху изграждането на интерес към науката и технологиите при деца на възраст между 6 и 10 години. FLL  Junior е програма, която е планирана да стимулира любопитството на малките деца и да го насочва към откриването на науката и технологиите. Темата на програмата е предизвикателство в реалния свят, което децата трябва да проучат чрез изследвания, критично мислене и въображение. Всяка година предизвикателството се основава на различна тема и има две основни направления: да се строи с LEGO и да се направи плакат. Водени от обучаващи ги възрастни и от основните ценности на FLL Junior, членовете на отбора работят с комплекти на LEGO за образованието и се фокусират върху тема, която се нуждае от изследване, за да изградят своите идеи и да ги представят.

Как да участваш?

Формирай отбор от до шестима членове на възраст от 6 до 10 години (1-ви - 4-ти клас от основно училище, децата от детска градина също могат да участват, ако могат да отговорят на предизвикателството). Всеки отбор има нужда от поне двама треньори. Всеки, който иска, може да бъде треньор, ако е навършил 18 години. Не се изискват предишни знания или опит. Необходимо е единствено добро настроение и време. Всеки отбор се нуждае от комплект LEGO за образованието, WeDo или WeDo 2.0, база LEGO и материали за творчество. Ще трябва да влезете в профила си през бутона за вход. 

Защо трябва да участваш?

Чрез турнира имаш възможност да откриеш знания, като работиш с отбора и ментори си. Имаш възможност да видиш отблизо как сътрудничеството, взаимопомощта и взаимното уважение могат да отведат обучението по пътища, по които не бихме могли да вървим сами.

BOOMTOWN BUILD

СТРОЕНЕ НА ПРОЦЪФТЯВАЩИ ГРАДОВЕ

Какво би направил, ако можеше да създадеш един по-добър свят? От къде щеше да започнеш? 

Сега повече от всякога трябва да сме обединени, за да внесем иновации и да намерим решения на съществуващите проблеми. Във FIRST ставаш член на общност, която може да ти предложи вдъхновение, креативност и надежда за солидно и по-устойчиво бъдеще, бъдеще, което ще бъде по-добро, защото ще го изградим заедно. Имаш силата да помогнеш на града си и на местата, които искаш, да растат и да се подобряват. С помощта на общността на FIRST имаш шанса да ръководиш и подпомагаш бъдещето си по най-добрия и по-влиятелен начин.

FLL Junior предстои в България през 2021г.